نشست کارگروه علمی حجاب و عفاف شهرستان سبزوار با حضور  آیت الله مقیسه امام جمعه سبزوار، فرماندار ویژه شهرستان، رئیس دادگستری سبزوار مسولین شهری و اساتید حوزه و دانشگاه  در محل دفتر امام جمعه سبزوار برگزار شد.

امام جمعه سبزوار در این نشست انجام کار علمی و پژوهشی در حوزه دفاع و ترویج حجاب در جامعه را ضروری عنوان کرد و بر لزوم برگزاری مناظرات علمی در این زمینه تاکید کرد.

همچنین در این نشست اساتید حوزه و دانشگاه به بیان نظرات و دیدگاه های خود و ارائه راهکارهایی برای گسترش و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب پرداختند.