نشست تقویت و گسترش همکاری‌های دانشگاه حکیم سبزواری و ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سبزوار و معرفی مسئول جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات دانشگاهیان حکیم سبزواری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این نشست، دو طرف بر تقویت و گسترش همکاری‌های دوجانبه، تأکید کرده و تفاهم نامه همکاری های مشترک مبنی بر جمع آوری  کمک های کارکنان و دانشجویان به امضا رسید.

در این نشست از دکتر طزری مسئول سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات دانشگاهیان حکیم سبزواری تقدیر و آقای موهبتی به عنوان مسئول جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات دانشگاهیان حکیم سبزواری  معرفی شد.

همچنین در این جلسه دکتر اسدی با تقدیر از فعالیت های ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سبزوار و کشور به سفر خود به عراق اشاره کرد و فعالیت های صورت گرفته در حرم ائمه را قابل تقدیر دانست.

حاج آقای دلبری مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سبزوار نیز در این نشست گزارشی از فعالیت های ستاد را برای حاضران تشریح کرد.