جلسه گفت و شنود صمیمانه دانشجویان با دکتر زنگنه اسدی رئیس و هیات رئیسه دانشگاه برگزار شد.