مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری، از نصب و راه اندازی علائم و چراغ های راهنمایی در تقاطع ها و معابر این دانشگاه  خبر داد.

مهندس هادی نصرتی پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه برخی معابر دانشگاه استاندارد های لازم را نداشت، افزود:  در همین راستا و با پیگیری  مدیریت حراست دانشگاه  و همکایر . هماهنگی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شهرستان علائم و چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح معابر دانشگاه کرد.

مدیرحراست دانشگاه حکیم سبزواری هدف از نصب این علائم را ساماندهی سطح معابر، هدایت بهینه وسایل نقلیه و  رفع خطرات احتمالی  برشمرد.
وی خاطر نشان کرد: بر این باوریم که می توان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در محیط دانشگاه ضمن القاء آرامش به محیط، از تردد ایمن برخوردار بود که این امر خود موجب انتقال نظم اجتماعی و گسترش این فرهنگ حسنه به دانشجویان و عموم جامعه خواهد بود.