نمایشگاه بین المللی دومین همایش ملی سیمان و افق پیش رو با حضور ۱۸ شرکت خارجی و ۴۵ شرکت داخلی افتتاح شد.IMG_20161019_143255 IMG_20161019_143258 IMG_20161019_143225 IMG_20161019_143237 IMG_20161019_143258 IMG_20161019_143220