نمایشگاه  دستاوردها و توانمندیهای کارآفرینی روستایی  منطقه غرب خراسان در دانشگاه حکیم سبزواری  برپا می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، نمایشگاه توانمندی‌های کارآفرینی روستایی دهیاری های شهرستان های غرب خراسان رضوی در حاشیه همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران در محل  دانشکده جغرافیا و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری برپا می شود.
در این نمایشگاه، دهیاری های شهرستان های غرب خراسان رضوی شامل شهرستان های سبزوار، داورزن، خوشاب، جوین و جغتای در قالب ۱۸ غرفه به ارائه توانمندی های خویش در عرصه تولید و اشتغال  می‌پردازد.
این نمایشگاه که با رویکرد تبیین نقش روستاییان به‌منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ظهر روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه  در دانشگاه حکیم سبزواری  افتتاح  خواهد شد، تا پایان  روز چهارشنبه ۳۰ فرودین ماه  برپاست.