نمایشگاه عکس و پوستر عاشورایی به مناسبت ماه محرم در نگارخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برپا شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه در  حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با روابط عمومی گفت: این نمایشگاه با مضامین مختلفی ماننداهداف قیام امام حسین (ع)، بصیرت عاشورایی، نمایش هنرعاشورایی و ارتقای فرهنگ شهادت  و تصاویری از عزاداری مردم برپا شده است.

محمد ابراهیم رحیم زاده افزود: این نمایشگاه تا پایان ماه محرم جهت بازدید علاقه مندان در نگارخانه اسرار معاونت فرهنگی و اجتماعی برپا می باشد.

۶