با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو با حضور شرکت های خارجی و داخلی افتتاح شد.

[foogallery id=”4025904″]