مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه وزارت آموزش و پرورش در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه در حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

سید مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی افزود: این آزمون با حضور۴۴۹۰داوطلب برگزار شد که از این تعداد، ۳۱۸۲  داوطلب زن و ۱۳۰۸ داوطلب مرد بودند.

وی خاطرنشان کرد: این آزمون نیز مانند آزمون های گذشته با رعایت تمامی دستورالعمل بهداشتی برگزار شد.