✅ نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت

💠 معرفی دستاوردها و توانمندی های انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

🔹۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ماه – دانشگاه حکیم سبزواری

آیین افتتاحیه: شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۲