نهمین جشنواره دانشگاهی رویش ویژه دستاوردها و توانمندیهای کانون‌های فرهنگی و اجتماعی

زمان برگزاری ۱۸ الی ۲۱ اسفندماه

 افتتاحیه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، ساعت۱۲/۳۰

لینک حضور در  اختتامیه:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/sah-9ak-kye

پخش مستقیم از طریق پیچ اینستاگرام فرهنگی farhang.hsu

https://hsu.ac.ir/farhangi