نهمین آزمون تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری در روز سه شنبه ۲۵بهمن در محل سالن کامپیوتر معاونت پژوهشی  واقع در طبقه اول کتابخانه مرکزی  برگزار شد.

نماینده دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو در این خصوص گفت: این آزمون از ساعت ۰۷٫۳۰ الی ۱۰٫۳۰  برگزار شد.

مهندس هادی کیخسروی اظهار داشت: که آزمون تولیمو یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.

 شایان ذکر است حوزه دانشگاه حکیم سبزواری به صورت مداوم این آزمون را در تاریخ های مقرر برگزار خواهد کرد. ضمناً دوره های بعدی آزمون سال ۱۴۰۱  در روزهای سه شنبه مورخه ۲-۱۲-۱۴۰۱ و ۱۶-۱۲-۱۴۰۱  برگزار خواهد شد که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت https://tolimo.sanjesh.org/ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد

دانشگاه حکیم سبزواری