پیرو اطلاعیه استانداری خراسان رضوی مبنی بر غیرحضوری شدن فعالیت های آموزشی در خراسان رضوی برای سه شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم اسفند به اطلاع می رساند “نهمین همایش ملی حکیم سبزواری با عنوان میراث فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی”، افتتاحیه و نشست های علمی مطابق برنامه اعلام شده سه شنبه هشتم اسفندماه به صورت مجازی در لینک زیر برگزار خواهد بود.

از کلیه دانشگاهیان و فرهیختگان گرامی جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-un2-yqy