همزمان با یکم آبان ماه، روز ملی بیهقی، نهمین همایش علمی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با حضور گسترده و پرشور چهره های کشوری، بیهقی پژوهان، مسولین شهری، اساتید و دانشجویان در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مراسم استاد عبدالله کوثری مترجم و پژوهشگر با با عنوان” مترجم و متون کهن”، استاد سیدی ( بیهقی پژوه) با عنوان “تعلق بیهقی به سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان” و مهندس هادی قائمی پور پژوهشگر میراث فرهنگی با عنوان” گزارش برگزاری یک سال درس گفتارهای بیهقی” سخنرانی داشتند.