با هدف بزرگداشت حکیم سبزواری و بررسی تاثیر آرای فلسفی در زبان فارسی، نهمین همایش ملی بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری به صورت مجازی برگزار شد.

دبیر همایش ملی بزرگداشت حکیم سبزواری با اشاره به اینکه موضوعی که در این دوره همایش انتخاب شد مرتبط به فلسفه ایرانی اسلامی است، گفت: این دوره از همایش با هدف بزرگداشت مقام فلسفی حکیم حاج ملاهادی سبزواری و بررسی تاثیر آرای و اصطلاحات فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی برگزار شد.

 دکتر سید محمد کاظم علوی: استقبال خوبی از این همایش شد و ۴۲ چکیده مقاله و ۱۰ مقاله به طور کامل در این همایش پذیرش شده و مجموع مقالات به صورت کتاب چاپ شد.

 وی افزود : همایش قرار بود در دو نشست برگزار شود که با توجه به برگزاری مجازی همایش به دلیل برودت هوا نشست اول با شرکت هفت سخنران به طور کامل برگزار شد و نشست دوم قرار شد به صورت پس نشست وحضوری در هفته های آینده برگزار شود.

رییس پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:  همایش حکیم سبزواری گامی بلند در جهت توجه به جایگاه زبان فارسی در فلسفه ورزی است

دکتر مصطفی شهرآیینی در نهمین همایش ملی حکیم سبزواری گفت: این همایش گامی بلند در جهت توجه دادن اهل فلسفه وحکمت اسلامی به جایگاه زبان فارسی در فلسفه ورزی است.

وی با بیان اینکه به محض اینکه نام حکیم سبزواری برده می شود همه به سمت منظومه، شرح منظومه و آثار عربی این حکیم بزرگ می روند افزود: در حالی که این حکیم شاعر بسیار برجسته ای است و حکمتی به زبان فارسی در حوزه اسرارالحکم دارد که از آن هم در زبان فارسی استفاده می شود.

دکتر شهرآیینی افزود : اگر ماعلوم انسانی راهسته عمومی در نظربگیرییم فلسفه در کانون این هسته است یعنی علوم انسانی بر پیرامون متافیزیک شکل می گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر این به زبان های بومی و امروزی ما یعنی زبان فارسی راه پیدا نکند توقع بومی سازی علوم انسانی در حد آرزو و شعار باقی می ماند.

وی ادامه داد: مهمترین راهکار تحقق بومی سازی علوم انسانی برقراری ارتباط بین این علوم و زبان جامعه فرهیخته و فرهنگی است .

 دکتر شهرآیینی افزود: ما بایستی راهبردهایی را برای تحقق سیاست کلان فرهنگی بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در فضای آکادمیک فراهم کنیم .

رییس پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه ما درحال حاضرعلوم انسانی را در ساحت زبان های غربی و یا در زبان عربی داریم اظهار داشت : یعنی هر چه از میراث تمدنی خودمان داریم به زبان عربی و آنچه از میراث تمدنی غرب است به زبان غربی می باشد.

دکتر شهرآیینی افزود: بایستی ما نسلی را تربیت کنیم که آنان از دل این منابع عربی و غربی آورده ای به زبان فارسی و امروزی تهیه کرده و دراختیار مخاطبان و علاقمندان قرار دهند.

رییس پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد : بایستی نهضت ترجمه از نوع نهضت ترجمه در دوران خلافت عباسی در انتقال میراث تفکر یونانی ها به عالم اسلام ودوران نوزایی در غرب در ایران اتفاق بیفتد.

دکتر شهرآیینی با تاکید بر اینکه بخشی ازاین نهضت را دانشگاهیان در انتقال تفکر از زبان های غیرفارسی به فارسی انجام دهند افزود: بایستی مترجم به عنوان متفکر تلقی شود زیرا ترجمه بازاندیشی است.