نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۵۱۰۰ داوطلب در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد
 در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ در گروه تجربی ۲۰۹۶ داوطلب، در گروه هنر ۳۲۶ داوطلب، ۱۵۵۳ داوطلب در گروه انسانی، ۷۰۳ داوطلب گروه ریاضی و ۴۲۶ داوطلب در گروه زبان های خارجه در حوزه امتحانی سبزوار شرکت کرده اند.

 نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی صبح ۱۴ تیر، گروه هنر بعدازظهر ۱۴ تیر، گروه علوم تجربی صبح ۱۵ تیر و گروه زبان در بعداز ظهر ۱۵ تیر برگزار می شوند.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری مخزن اصلی سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۲ در شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، جوین و جغتای است.