هجدهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور  اعضای شورا در محل ساختمان مرکز رشد  واحدهای فناور دانشگاه برگزار شد.
  
در این جلسه اعضای جدید شورای مرکز رشد که با حکم  رئیس دانشگاه  به سمت عضو شورای مرکز رشد منصوب شده بودند معارفه و از زحمات چندین ساله اعضای قبلی تقدیر و تشکر شد.
شایان ذکر است ترکیب کنونی شورا مطابق اساسنامه و در راستای رسالت کارآفرینی مرکز رشد علاوه بر مدیر مرکز، نماینده ریاست دانشگاه و نماینده پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی  شامل ترکیبی از محققان، مدیران صنایع ، کارشناسان خبره اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان می باشد.

همچنین در این جلسه با ورود شرکت مروارید دشت جوین به مرحله رشد موافقت شده و آیین نامه های مرکز رشد جهت ارسال به وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت.