معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در این دانشگاه خبر داد.

سید مهدی ضیایی در گفتگو با روابط عمومی گفت:  هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه با حضور۳۸۸۲ داوطلب در حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

وی افزود: در حوزه امتحامی سبزوار ۱۶۶۸ داوطلب در روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه و ۲۲۱۴ داوطلب در روز جمعه ۱۲ دی ماه، در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت خواهند کرد.

وی با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در فرآیند برگزاری این آزمون گفت: این آزمون نیز مانند آزمون های گذشته با رعایت تمامی دستورالعمل بهداشتی و ضوابط برگزاری آزمون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.