هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور با حضور ۳۸۸۲ داوطلب در  دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی و ضوابط برگزاری آزمون مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

گفتنی است در حوزه امتحامی سبزوار ۱۶۶۸ داوطلب در روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه و ۲۲۱۴ داوطلب در روز جمعه ۱۲ دی ماه، در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شرکت داشتند.

کلیپ روند برگزاری آزمون را اینجا ببنید.