هشتمین جشنواره دانشگاهی رویش

 ویژه دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی و اجتماعی

افتتاحیه ۱۲اسفند/ساعت ۱۲

پخش زنده افتتاحیه از طریق اسکای روم و پیچ اینستاگرام دانشگاه

https://www.skyroom.online/ch/r.shadnia/cultural