هشتمین جشنواره غذایی دانشجویی به همت انجمن مهرورزان برگزار می شود.

علاقمندان می توانند در روز برگزاری جشنواره مورخ ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۱ برای خرید ژتون در محل غذاخوری مرکزی دانشگاه حضور داشته باشند.