هشتمین جشنواره غذایی دانشگاه حکیم سبزواری با حضور دانشجویان و مسئولان دانشگاه در غذاخوری مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسئول امور تغذیه دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این جشنواره اظهار کرد: هشتمین جشنواره غذایی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی، اداره امور تغذیه و انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان برگزار شد.

ناهید زمانی نژاد افزود: در این جشنواره ۲۵ گروه دانشجویی  شامل ۲۲ گروه از دانشجویان دختر و سه گروه از داشجویان پسر حضور داشتند.

وی با بیان این مهم که این جشنواره اهداف خیریه را دنبال می کند، تصریح کرد: در این مراسم غذاهای تهیه شده توسط دانشجویان، در معرض فروش قرار گرفت و سود حاصله از فروش این غذاها به نفع انجمن خیریه دانشگاه به صندوق این انجمن واریز خواهد شد.

گفتنی است در پایان این جشنواره بر اساس رای داوران از دو گروه شرکت کننده که موفق به طبخ بهترین غدای بدون گوشت شده بودند، یک گروه برای بهترین دسر و یک گروه برای طبخ بهترین غذای محلی تقدیر شد.

Source: خبر