هشتمین جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم با موضوع رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به میربانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این جلسه با اشاره به اینکه برای تحقق فرهنگ عفاف و حجاب نیاز به همکاری تمامی دستگاه ها داریم گفت: امروز مساله عفاف و حجاب دغدغه مسولین دانشگاه هاست.photo_2016-12-14_13-00-49

وی با عنوان اینکه دانشگاه ها در ترویج و تبیین و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه نقش مهمی دارند، افزود: نقش دانشگاه مطالعه علمی و اصولی تبیین راهکار و ارائه راه حل برای رفع معضل بدحجابی در جامعه است.

دکتر حدادنیا افزود: دانشگاه حکیم سبزواری از اولین دانشگاه هایی است که به صورت علمی به مطالعه مقوله حجاب در دانشگاه ها پرداخته است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بدون استراتژی مشخص و برنامه ریزی علمی و آینده نگرانه عملکرد ما در این بحث بی نتیجه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما باید به سمت اصلاح با روش های منطقی و درک واقعیت ها باشدتصریح کرد: در این میان نباید دستگاه های اجرایی جزیره ای برخورد کنند و تنها حوزه مأموریت خود را ببینند بلکه برای رفع نگرانی های اجتماعی در جامعه باید همه بخش های مسؤول هماهنگ و برنامه محور عمل کنند.

دکتر حدادنیا بیان داشت: مشکلات و چالش های اجتماعی را نمی توان دستوری برطرف کرد.

وی یادآور شد:  امروز ضرورت آموزش و آگاه سازی جامعه نسبت به تهدیدات و هنجار شکنی ها به شدت احساس می شود.

دکتر حدادنیا با عنوان اینکه متهم کردن سازمان ها یا دیگر حوزه ها به کم کاری در بحث حجاب و عفاف دور از انصاف است افزود: بدپوششی و عدم رعایت حجاب توسط برخی از افراد جامعه، دلایل مختلفی دارد که حوزه های کارشناسی باید این عوامل را شناسایی واجرای برنامه ها برای رعایت حجاب، هماهنگ و برنامه ریزی شده باشد تا افرادی که ناخوداگاه براثر تبلیغات به آن سمت گرایش یافته اند، به اصلاح رفتار خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با پدیده های اجتماعی و هنجار شکنی هایی که در جامعه مشاهده می شود، نیازمند زمان و آموزش های مداوم با تبیین اثرات نامطلوب این هنجار شکنی در زندگی فردی و اجتماعی است که این مهم به وسیله دانشگاه ها امکان پذیر خواهد شد.

مدیر حراست دانشگاه نیز در ادامه جلسه با تشریح فعالیت های صورت گرفته این حوزه در تحقق فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاه پرداخت و گفت:در حوزه ی حجاب و عفاف در دانشگاه حکیم سبزواری بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل، ابتدا به آسیب شناسی این حوزه به صورت علمی و پژوهشی پرداخته شد و براساس نتایج به دست آمده حوزه حراست دانشگاه اقدامات متناسب را صورت داد.

مهندس نصرتی پور در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری در بحث  حجاب و عفاف نسبت به دانشگاه های کشور شرایط مناسبی داریم تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر با همکاری و همراهی ریاست دانشگاه؛ معاونت فرهنگی و اجتماعی و دفتر نهاد رهبری فعالیت های خوبی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه صورت پذیرفته است.