هشتمین جلسۀ کمیسیون دائمی از دور اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار در سالن کنفرانس دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

گفتنی است این جلسه با حضور اعضای حقوقی، دکتر علی اکبر رجبی (رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا)، دکتر جواد حدادنیا (رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و دبیرهیات امنا)، دکتر شهاب کسکه (معاون مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت)، دکترحسین جلیلوند (مسئول راه اندازی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار) و اعضای حقیقی عضو کمیسیون دائمی هیات امنا، دکترغلامرضا ظریفیان، مهندس فرهاد بهرامی و دکتر علیرضا حمیدیان برگزار شد.

طی این جلسه ممصوبات از سوی روسای دانشگاه مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 
    

در ادامه اعضای جلسه از طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.