هفتصد و نود و چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه هفتصد و نود و چهارمین جلسه هیات رئیسه در شامگاه یکشنبه مورخ ۷ خرداد ماه در محل مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری دانشگاه و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه، آقای دکتر جواد حدادنیا، رئیس محترم دانشگاه، با تبریک فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، سلامتی و توفیق استفاده همه همکاران و خانواده محترم ایشان از لحظات معنوی این ماه پر برکت را آرزو نمودند.
سپس و در در راستای بررسی دستور کار جلسه، گزارش معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی از تدابیر اندیشیده شده و برنامه های عملیاتی این معاونت جهت ارتقاء کیفی آموزش دانشگاه در سال جاری ارائه گردید.
لازم به ذکر است، پیش از این در جلسه اخیر شورای دانشگاه، برنامه توسعه آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزشی با چهار محور اصلی بروز رسانی سامانه های آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی،
ارتقاء کیفیت آموزش و بهسازی ساختارهای اداری حوزه آموزش، به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه در سالی که از طرف ریاست دانشگاه به عنوان سال ارتقاء آموزشی نام گذاری شده است، مصوب گردید.
آقای دکتر بهمن کروجی، مطالعه دقیق سامانه های الکترونیک ممتاز خدمات آموزشی و بررسی نقاط ضعف و قوت آن ها را در جهت بهره برداری برای سیستم خدمات آموزشی دانشگاه از اولویت های برنامه های عملیاتی مربوط به اولین محور برنامه توسعه خواند.
در همین راستا، گزارش معاون محترم اداری و مالی از تجهیزات موجود فضاهای آموزشی مطرح و اختصاص اعتبار جهت رفع کمبود تجهیزات آموزشی این فضاها مصوب گردید.
به همین منظور، پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه در مورد طرح گرنت آموزشی مطرح  و کلیات آن مصوب گردید. این طرح در حوزه کیفیت آموزشی بسیار اثر گذار خواهد بود.
در این طرح قرار است مانند گرنت پژوهشی مبلغی تحت عنوان گرنت آموزشی به منظور تهیه نیازهای آموزشی عضو در اختیار هیات علمی قرار گیرد و اساتیدی که بیشتر درگیر آموزش به ویژه در مقطع کارشناسی هستند از مبلغ بیشتری برخوردار خواهند شد
شاخصهای کلی این طرح عبارتند از:
١- تعداد دروس کارشناسی به نسبت تحصیلات تکمیلی
٢- ارزشیابی استاد
٣- مشاوره و راهنمایی دانشجویان کارشناسی
۴- تجهیزات مورد نیاز به منظور آموزش
۵- وجود حل تمرین با تشخیص استاد و استفاده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صنعتگران، کنشگران اجتماعی و غیره در کلاس درس
۶- دانشجو پروری
ضمنا شاخصهای کمی آن نیز توسط معاونت محترم آموزشی و دانشکده های محترم تهیه خواهد شد.
همچنین در این جلسه، میزان شهریه ی دروس ارائه شده در نیمسال تابستان پیشنهاد شد و مقرر گردید میزان شهریه ثابت نسبت به سال پیش بدون تغییر و شهریه متغیر دروس ارائه شده، ده درصد افزایش یابد.
دبیر جلسات هیات رئیسه دانشگاه در ادامه گفتگو با روابط عمومی افزود: علاوه بر موارد مذکور چند مورد دیگر از دستور کار بررسی و مصوب گردید که پس از ابلاغ به حوزه های مربوط به عنوان ضوابط اجرایی دانشگاه قابل اجرا می باشند.