هفتمین جشنواره آموزشی – تحصیلی جایزه ملی ایثار

هفتمین جشنواره آموزشی – تحصیلی جایزه ملی ایثار و به جهت بهره مندی و نام نویسی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر دانشگاه 

لازم به ذکر است محل دفتر ستاد شاهد و ایثارگر واقع در مدیریت فرهنگی دانشگاه و شماره  تماس ۴۴۰۱۳۰۷۲ -۰۵۱  جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان عزیز شاهد وایثارگر است.

دستور العمل جايزه ملي ايثار