هفتمین همایش نکوداشت حکیم سبزواری به مناسبت ۸ اسفند روز ملی حکیم سبزواری

آیین عطرافشانی به همراه شعرخوانی دیوان حکیم و اهدا گل به مقام شامخ حکیم سبزواری

یکشنبه ۸ اسفندماه ساعت ۱۶/۳۰

 سخنرانی با موضوع حکمت و سلوک ملاهادی سبزواری و کاربست آن در علوم بشری

 یک شنبه ۸ اسفند ماه ساعت ۱۸/۳۰

لینک حضور مجازی در برنامه

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/sah-9ak-kye