همایش”ارتباط: واقعی-مجازی” به همت مرکز مشاورۀ دانشگاه دوشنبه ۲۴ آبان ماه در تالار استادشریعتی برگزار می گردد.

مرکز مشاورۀ دانشگاه در ادامۀ برگزاری کارگاه ها و همایش های ترم جاری اقدام به برگزاری همایش”ارتباط:واقعی-مجازی” در روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۴-۱۲ درمحل تالار استاد شریعتی دانشگاه می کند.

طی این همایش مهارت های ارتباطی و مقایسۀ ارتباط در دنیای واقعی و مجازی توسط آقای دکتر حسین شاره، روانشناس بالینی مرکز مشاورۀ دانشگاه و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ارائه خواهد شد.

لذا از کلیۀ دانشجویان و همکاران اعم از استادان و کارمندان دانشگاه جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

شایان ذکراست به کلیۀ شرکت کنندگان در همایش فوق گواهی حضور اعطا می گردد.