همایش بزرگداشت روز جهانی زبان عربی با حضور رییس دانشگاه، مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی و گروه زبان و ادبیات عربی و دبیران زبان عربی آموزش و پرورش شهرستان سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.