با مدیریت اجرایی انجمن فقه وحقوق و همکاری سایر انجمن های دانشکده الهیات و معارف اسلامی همایش تجلیل از دانشجویان پژوهشگر دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزارشد.

دراین همایش ریاست محترم دانشکده الهیات (جناب دکتر حسن صیانتی) مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی( جناب دکتر ناصر سلمانی ایزدی) و استاد مشاور انجمن و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی (جناب دکتر موسی زرقی) با ایراد سخنرانی به ایجاد انگیزه هرچه بیشتر در امور مرتبط به پژوهش در دانشجویان پرداختند . هدف از برگزاری این همایش، ارتقاء سطح علمی، پژوهشی دانشجویان و ایجاد انگیزه در راستای مباحث پژوهشی بوده است.همچنین از برترین مقالات دانشجویی دانشکده الهیات در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتری، تقدیر به عمل آمد.
در این همایش از ده مقاله که دارای ارزش پژوهشی بیشتری بودند به طور ویژه تقدیر شد:
مجتبی شاهسونی
حمید صفرزاده
مهدی نودهی
طاهره دلبری
معصومه ملایی
جواد صالحی
علیرضا خدادادی
حجت قربانی
زهرا بلالی
زهره سادات مرزانی
و همچنین اسامی دیگر پژوهشگران که شایسته تقدیر بوند بدین ترتیب می باشد:
رضا آزاد
معصومه برجی
زهره ابراهیم بای
زهرا مشکانی
فاطمه شهرآبادی
معصومه کیوانلو
محبوبه احمدی
معصومه آبنار
مهسا رشید
معصومه امامی
زهره فاتحی
فهیمه عزیزی
فاطمه سلیمانپور
روشنک داورنیا
مرتضی قائمی
حسسین توزنده جانی
سعیده پرویزی نیا
عباس اردمه
منصوره سادات مرجانی
سیدمحمد قدمگاهی
فرزانه کیانی نیا
الهه باغانی
فهمیه رازفندی
مازیار دولت آبادی
ام البنین سادات حسینی
زهره دهقان نژاد
عمار رویردی
حجت خوشوقت
محمد شاهمرادی بندقرا
راحله سنگین برجی
مرضیه صادقی
سیدصادق نمازی
نکیسا اباذری
غلامرضا آهنج
اکرم محمدی
فائزه عرفانی نیا
حسین قهرمانی
فرشته بیدل