همایش حقوقی تورم کیفری از منظر حقوق بشر به همت گروه حقوق و با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. سخنران این همایش دکتر سید علی ازمایش استاد ممتاز حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کشور می باشد.گفتنی است این همایش در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۵_۱۸ در سالن استاد شریعتی دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری بر گزار خواهد شد.

بدین وسیله از عموم  اعضای هیات علمی و کارکنان محترم و دانشجویان عزیز جهت شرکت در این همایش علمی دعوت بعمل می ایدIMG_20160509_162731