مدیرفرهنگی دانشگاه حکیم سبزورای از برگزاری همایش دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه خبر داد.

محمد ابراهیم رحیم زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به افزوده شدن دو هزار و ۷۳۲ دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در سال جدید تحصیلی به جمع خانواده بزرگ دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری.اظهار کرد: همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه روز جمعه ۹ مهرماه برگزار می شود.

مدیرفرهنگی دانشگاه افزود: بنا داریم در این همایش ضمن معرفی  شهرستان سبزوار  اطلاعات کلی درباره بخش های مختلف دانشگاه اعم از معاونت ها،دانشکده ها،حوزه ها و همچنین تشکل های دانشجویی  به دانشجویان الورود داده شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم معاونان و مدیر حراست دانشگاه در سخنانی قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی را برای دانشجویان جدید  شرح خواهند داد.

مدیر فرهنگی دانشگاه با اشاره به اینکه این همایش جمعه۹مهرماه ساعت ۱۵ درتالارشریعتی برگزار خواهدشد تصریح داشت: همایش دانشجویان جدیدالورودها با معرفی ظرفیت و پتانسیل و امکانات دانشگاه به دانشجویان جدید بستر مناسبی را جهت استفاده هرچه بهتر دانشجویان از این ظرفیت ها فراهم می کند.