به اطلاع دانشجویان جدید الورود می رساند همایش در آستان مهر ( آیین ورودی نو دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری) در روز جمعه ۳۱ شهریورماه ساعت ۸ صبح در تالار استادمحمدتقی شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری واقع در مجتمع علوم انسانی برگزار می شود.
لازم به یادآوری است اتوبوس های دانشگاه از ساعت ۷  الی ۷/۴۵ از ایستگاه شهید فهمیده به طرف دانشگاه آماده سرویس دهی به نودانشجویان گرامی باشند.