همایش علمی راهکارهای بهبود عملکرد سیکل های تبرید تراکمی توسط دکتر دیمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک روز سه شنبه ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۲-۱۴ در محل آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.
در این همایش تاثیر مقدار جرم مبرد بر راندمان کولرهای گازی تشریح گردید. همچنین در این همایش نرم افزار بومی تعیین جرم بهینه مبرد معرفی شد که این نرم افزار توسط تیم تحقیقاتی دکتر دیمی طراحی و توسعه یافته است.