به همت انجمن های علمی معماری و مرمت و با حمایت امور فرهنگی دانشگاه، همایش نوورودان دانشکده معماری و شهرسازی در رشته های معماری، مرمت و شهرسازی روز دوشنبه در سالن شریعتی دانشگاه برگزار شد.
خانم یگانه پناه دبیر انجمن معماری دانشکده در این زمینه گفتند؛ این همایش در فضا و اتمسفری بسیار صمیمی بین دانشجویان و مسولان دانشکده برگزار شد. ایشان افزودند در این همایش ابتدا مسولان دانشکده نکاتی پیرامون آینده نگری، استفاده بهینه از فرصت طلایی حضور در دانشگاه و همچنین قوانین و مقررات آموزشی اذعان داشتند. در ادامه ارائه چندین قطعه توسط گروه موسیقی دانشکده، زینت بخش قسمت پایانی این همایش بود که با استقبال دانشجویان نیز همراه شد.
خانم یگانه پناه در پایان ضمن تشکر از همراهی دانشکده، سپاس و قدردانی ویژه ای از امور فرهنگی (بویژه خانم مهرآبادی و همکاران ایشان) جهت حمایت و همراهی جهت برگزرای این مراسم داشتند.