به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی همزمان با روز حکیم سبزواری*نشست تخصصی با عنوان”ابتکارات فلسفی حکیم سبزواری”با حضورشهردار، رئیس شورای شهر سبزوار، رئیس دانشگاه فرهنگیان و دیگر مسئولین شهری و مسئولین، مدیران، اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد،

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سخنران این نشست دکتر محمد کاظم فرقانی استاد و معاون گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  بود که با عنوان ”ابتکارات فلسفی حکیم سبزواری” به بیان گوشه ای از ابتکارات و نوآوری های فلسفی حکیم سبزواری پرداخت.


در ابتدای این نشست دکتر سید کاظم علوی، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری  در سخنرانی کوتاهی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین به شرحی از برنامه ها و مراسم هایی که در روز ملی حکیم سبزواری (۸اسفند)در شهرستان سبزوار برگزار خواهد شد پرداخت، در ادامه دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه نیز در سخنانی  با اشاره به شخصیت فلسفی شاخص حکیم سبزواری از دانشجویان و اساتید خواست  واکاوری مباحث مربوط به این فیلسوف را به صورت چالشی و موشکافانه در دستور کار خود قرار دهند.
گفتنی است این همایش به همت دانشکده معارف اسلامی و انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.