همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی، دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به همراه جمعی از مسئولین دانشگاه در نخستین ساعات صبح امروز با حضور در سردرب اصلی  دانشگاه با اهدای گل به استقبال دانشجویان رفتند.