در پی سنت حسنه دیدار از خانواده های های محترم شهدای منسوب به کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، که از ابتدای سال جاری صورت پذیرفته است، صبح امروز و  همزمان با اولین روز از  هفته بسیج ازآقایان دولت آبادی، طالبی،سلیمانی و ارغیانی که برادران و خانم وکیلی فر که پدر خود را در دوران ۸ سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده بودند، با حضور مدیر دفتر ریاست دانشگاه و اعضای شورای پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

اکرم وکیلی۱

SONY DSC
رضا سلیمانی
SONY DSC
SONY DSC
عباسعلی رشید
SONY DSC
محمدطالبی
SONY DSC
SONY DSC
تقی ارغیانی