آیین تجدید میثاق اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری با شهدا در مزار شهدای گمنام مهدیه دانشگاه پس از برگزاری نشست صمیمی با هیئت رئیسه با موضوع کسورات اخیر سازمان برنامه و بودجه از حقوق اعضای هیئت علمی، برگزار شد.