همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر پروژه نوسازی زمین فوتبال چمن مصنوعی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه افتتاح این پروژه به روابط عمومی دانشگاه گفت: زمین چمن مصنوعی دانشگاه حکیم سبزواری به مساحت ۸۲۰ مترمربع و با صرف ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتبار نوسازی شد.

دکتر زهرا استیری افزود: قسمتی از اعتبارات لازم  جهت این پروژه ورزشی از سوی سازمان امور دانشجویان و قسمتی نیز از محل بودجه دانشگاه محقق شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: این پروژه با پیگیری‌های به عمل آمده توسط مدیریت تربیت بدنی با اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان امور دانشجویان و همچنین همکاری دانشگاه نوسازی و افتتاح شد.