همزمان با سالگرد شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به نام شهید چمران نامگذاری شد.

به گزارش روابط عمومی  دانشگاه همزمان با سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید با  حضور سرهنگ ارغیانی جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار، سرهنگ لطفی معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار ، سرهنگ نصیری مدیر دفتر بسیج دانشجویی شهرستان سبزوار، اعضای هیات رئیسه دانشگاه و اعضای شورای کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار سالن اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به نام شهید چمران نامگذاری شد.