ظهر امروز همزمان با روز تکریم بازنشستگان طی مراسمی کانون بازنشستگان دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رییس و مسولین دانشگاه و همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند افتتاح شد.