همزمان با روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی، آیین رونمایی از  سردر خانه تاریخی پارسی که توسط گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری در این دانشگاه بازسازی، مرمت و نصب شده است با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه برگزار شد.

عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری و مسئول این پروژه در حاشیه این رونمایی در گفتگو با روابط عمومی گفت: هدف از اجرای این طرح، انتقال آثار تاریخی در خطر تخریب در قالب طرح های آموزشی و پژوهشی به این محوطه است تا موزه ای در مقیاس واقعی برای بازدید عموم و آشنایی بیشتر با تاریخ معماری منطقه در این محل ایجاد و نوعی گردشگری علمی و آموزشی در سبزوار در راستای اهداف فرهنگی حاصل شود.

سردرخانه پارسی قبل از جمع آوری و انتقال

مهندس مجتبی کاویان با اشاره به اینکه خانه تاریخی پارسی، متعلق به اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی است، گفت: این خانه در محله ای به نام کلاه فرنگی قرار داشت که از محلات مشهور واقع در ربع شمال غربی محدوده شهر تاریخی سبزوار است و آخرین مالک این خانه مرحوم پارسی و پس از وی در اختیار ورثه بود.

وی ادامه داد: علیرغم تلاش نهادهای مردمی و دلسوزان حوزه میراث فرهنگی، طرح شهرداری برای تخریب و تعریض راسته اصلی این محله که با نام خیابان گل افشانی شناخته می شد، در زمستان سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و املاک واقع در کناره خیابان جدید، یک به یک در مسیر تخریب و ایجاد ارزش افزوده در حوزه ساخت و ساز تجاری قرار گرفتند.

عضو هیات علمی گروه مرمت دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بر پایه تلاش هایی که پیش از این در حوزه مستندسازی آثار تاریخی واقع در این محله صورت گرفته بود و با توجه به تهدیدهای روز افزون نسبت به تخریب اندک آثار باقی مانده در محل، از اواخر سال ۱۳۹۷، سردر این خانه تاریخی با رضایت و هماهنگی یکی از مالکین دغدغه مند (آقای ابوالفضل پارسی) و با همت دانشجویان و اساتید دانشکده معماری و گروه مرمت در قالب یک طرح آموزشی و پژوهشی جمع آوری شد تا در محل مناسبی در شهر، مجدداً و با مصالح اصلی اجرا شود.

وی افزود: با توجه به عدم آمادگی مکان مناسبی در داخل شهر در زمان اجرای طرح، بخشی از سایت دانشگاه که دارای بیشترین قابلیت فنی و منظری بود، در شورای عمران به این امر اختصاص داده شد.

مهندس کاویان اظهار داشت: این محدوده، مجاور یک دیوار حایل سرتاسری است که معاونت های دانشجویی و آموزشی همراه با دو ساختمان فرهنگی در حال ساخت در آن واقع شده و در مسیر بازدید هر روزه دانشجویان از خوابگاه به محیط های آموزشی قرار دارد.

عضو هیات علمی گروه مرمت همچنین گفت: مطابق مصوبه شورای عمران دانشگاه مقرر شده است که با تشخیص دانشکده معماری و گروه مرمت، برخی از جداره های تاریخی واجد ارزش و در حال تخریب که امیدی به نجات و مرمت آنها در داخل شهر نمی باشد، به همین روش به این محوطه انتقال داده شده و در یک ترکیب کلی، کنار یک دیگر اجرا گردند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب، مجموعه ای موزه ای و قابل بازدید در مقیاس واقعی، برای بازدید علاقه مندان ایجاد می شود که می تواند با اهداف فرهنگی و تفریحی و دیگر جذابیت های موجود در محل در هم آمیخته و یک محیط جذاب برای گردشگران در شهر سبزوار ایجاد شود همچنین کارآموزی دانشجویان نیز در همین عرصه تعریف شده بود تا این حرکت، مبنای آموزش و ترویج بیشتری قرار گیرد. 

گفتنی است پیمانکاران و مجریان مختلفی از جمله آقایان مجتبی کاویان، هادی باقری سبزوار، حامد وظیفه شناس، علی چروی و امیرعلی گرایلی در مراحل مختلف این فعالیت مشارکت داشتند.