نیاز کودکان به روش اندیشیدن بیش از نیاز آن‌ها به اطلاعات

این مطلب توسط دو تن از استادان گروه فلسفه و حکمت دانشگاه حکیم سبزواری در روز جهانی فلسفه مطرح شد.

دکتر سید محمد کاظم علوی ودکترمحمد امین برادران در همایشی به مناسبت روز جهانی فلسفه و با عنوان «فلسفه برای کودکان» برای معلمان و مربیان آموزش و پرورش درباره چیستی فلسفه برای کودکان و نیز ضرورت انجام آن سخن گفتند.

در این همایش بیان شد که منظور از فلسفه برای کودکان آموختن مفاهیم ،‌آراء و عقاید فلسفی به کودکان نیست و منظور از آن یاددادن مهارت اندیشیدن و تفکر منطقی است. هم‌چنین با توجه به حضور رسانه‌های دیجیتال و ویژگی‌ها منحصر به فرد آن‌ها در هم‌گرایی، گستردگی و روانی اطلاعات دیگر نمی‌توان تنها نیاز کودک به معلم را در انتقال اطلاعات خلاصه کرد و مخاطب  آموزش باید بتواند با تحلیل اطلاعات به فرآیند یادگیری خلاق و زنده دست پیدا کند. کودکان بیش از آن‌که به انتقال اطلاعات نیاز داشته باشند به  انتقال روش‌ اندیشیدن و نیز مهارت‌های زندگی نیاز دارند.

این همایش روز پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵در جوان‌سرای اسرار توسط مدیریت آموزش و پرورش سبزوار و با همکاری استادان دانشکده الهیات و گروه فلسفه و حکمت اسلامی برگزار گردیدو درپایان همایش از مدیر گروه واعضای هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری نیز تقدیربه عمل آمد.

منبع سایت دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری