همزمان با روز کارمند، رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری با اهدای گل به همکاران حوزه های مختلف این روز را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی، صبح امروز دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه با همراهی مسئول دفتر نهاد رهبری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون اداری و مالی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، مدیرحراست و مدیر اداری دانشگاه با حضور در حوزه های مختلف دانشگاه و تقدیم گل، روز کارمند را به همکاران گرامی تبریک گفتند.