مدیر عمرانی و توسعه دانشگاه حکیم سبزواری از افزوده شدن ۳۶۰۰ مترمربع به فضای خوابگاهی در ابتدای نیم سال جدید تحصیلی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر رضا روشنفکر با اعلام این خبر افزود: این میزان افزایش فضاهای خوابگاهی از طریق بهره برداری از پروژه مجتمع خوابگاهی ویژه دانشجویان دختر در مجموعه خوابگاهی گلستان تحقق می یابد.
وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی این پروژه گفت: همزمان با هفته دولت شاهد بهره برداری از این مجتمع خوابگاهی خواهیم بود.

دکتر روشنفکر ادامه داد: این خوابگاه در سه طبقه و با ظرفیت ۲۰۴ دانشجو بهره برداری خواهد شد .