به مناسبت هفته دولت  و روز کارمند مراسم گرامیداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان و همکاران پیشکسوتی که طی یکسال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، با حضور رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری و جمعی از مسئولین و مدیران دانشگاه برگزار شد.

در  این مراسم از کارمندان نمونه در هر حوزه تقدیر به عمل آمد. اسامی کارمندان نمونه دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۹ به شرح زیر است:

*کارمندان  نمونه سال ۱۳۹۹

 آقای هادی نصرتی پور  ( حوزه ریاست ) 
آقای مرتضی آزاد (حوزه اداری و مالی ) 
 خانم خدیجه برزویی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی) 
 آقای علی اصغر استاجی (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
خانم میترا حسین زاده  (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
  خانم اعظم الهامی راد(حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
 آقای محمد رضا مهرآبادی  (حوزه ریاست)
 خانم فاطمه اشراقی (حوزه معاونت پژوهشی) 

 

*کارمندان قابل تقدیر سال ۱۳۹۹

  خانم زهرا افچنگی (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
  خانم تکتم شنوایی زارع (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
  آقای سیداحمد کلالی  ( حوزه اداری و مالی ) سهمیه روسای ادارات)
 خانم طیبه مهرآبادی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی) 

آقای محمد باغجری  ( حوزه اداری و مالی)

 آقای رضا استرآبادی (حوزه ریاست)
خانم فهیمه خیرخواه  (حوزه ریاست)
  آقای رضا سلیمانی  (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)

 

*همکاران بازنشسته در شش ماه اول سال ۱۴۰۰

خانم اقدس بلند نظر

خانم اکرم وکیلی فر

مرحوم حسین شمس آبادی

آقای عیسی مدرسی نژاد

آقای رضا سلیمانی

آقای جمشید رمضان زاده

آقای علی اصغر محسنی کیان

آقای محمدمهدی گلرخیان ثانی