به مناسبت هفته دولت  و روز کارمند مراسم گرامیداشت روز کارمند و تقدیر از کارمندان و همکاران پیشکسوتی که طی یکسال گذشته به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، با حضور رئیس، مسئولان و کارمندان دانشگاه برگزار شد.

 

در  این مراسم از کارمندان نمونه در هر حوزه تقدیر به عمل آمد. اسامی کارمندان نمونه دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۷ به شرح زیر است:

*در سطح کارمندان : خانم حبیبه شهری کارمند نمونه و آقای محمود کافی ثانی کارمند قابل تقدیر

*در سطح کارشناسان: آقایان مهدی عباسپوران و محمد فصیح فر و خانم ها اقدس بلند نظر، نرجس طبسی، معصومه صادقی بعنوان کارشناسان نمونه 

آقایان مجتبی باغستانی و علی زاهدی نژاد، روح اله قلعه نویی، احسان ایزی  و خانم فاطمه دولت آبادی  بعنوان کارشناسان قابل تقدیر 

* در سطح روسای ادارات :آقای رضا صالح نیا  بعنوان رئیس اداره نمونه وعلی اصغر استاجی  بعنوان رئیس اداره قابل تقدیر

 در سطح مدیران: آقای سید مهدی دلبری بعنوان معاون مدیر نمونه و مهدی زجاجی  بعنوان معاون مدیرقابل تقدیر 

در  این مراسم  همچنین از  کارمندانی که در طی یکسال گذشته به افتخاربازنشستگی نائل آمده بودند، تقدیر شد.

اسامی پیشکسوتانی که مورد تقدیر قرار گرفتند عبارت است از:

* آقایان : حسن ابری، محمود کوشکی، سید جواد زرقانی، سیدرضا حسینی کامل، مجید ثابتی سبزوار، محمد همایی، مهدی شیعی، عباس فره وشی، محمود کافی ثانی و علی اکبر کریمی