نشست هم‌انديشي دکتر اسدی زنگنه رئيس، دکتر شادنیا مدیر فرهنگی و دانشجویی، دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و مهندس نصرتی پور مدیر حراست دانشگاه با سرهنگ بیات مختاری فرماندهی انتظامی شهرستان سبزوار به مناسبت هفته فراجا  ظهر امروز برگزار شد.