دکتر امین کاظمی بیدختی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه پژوهش های بین المللی سال گذشته خود در خصوص داروسازی هدفمند داروهای ضد سرطان،با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بررسی و تحقیق بر روی پروژه دارورسانی هدفمند دو داروی ضد سرطان به کمک پلیمرهای هوشمند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت.

 دکتر کاظمی بیدختی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت:در این پروژه بر روی دارورسانی هدفمند دو داروی ضد سرطان به نام های سیس‌پلاتین دوکسوروبیسین به کمک پلیمرهای هوشمند تحقیق و پژوهش شد.

وی با اشاره به اینکه در فرصت مطالعاتی خود در تابستان ۹۶ در کشور آلمان (دانشگاه هامبورگ ) بخشی از روند انجام پروژه دارورسانی هدفمند یک داروی ضد سرطان به کمک پلیمرهای هوشمند مورد بررسی و تحقیق قرار داده است، یادآور شد که طی این پژوهش ها موفق به سنتز یک پلیمر هوشمند جهت استفاده در دارورسانی هدفمند داروهای ضد سرطان شده است.

  دکتر کاظمی بیدختی افزود: در پروژه حال حاضر قرار است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد آن پلیمر را بر روی داروهای ضد سرطان پیاده کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه داروهایی که امروزه برای درمان سرطان هابه کار می روند به صورت هدفمند طراحی نشده اند، افزود: به همین خاطر بیماران سرطانی در طول دوره درمانی نیاز به مصرف مقادیر زیادی از این داروها دارند، این امر علاوه بر عوارض جانبی بالا، از نظر اقتصادی نیز مشکلات زیادی را برای بیماران به همراه دارد.

 دکتر کاظمی بیدختی ادامه داد: هدف ما از هدفمندسازی دارورسانی کاهش اثرات جانبی داروهای شیمی درمانی و همچنین کاهش قیمت و افزایش تاثیر این داروها در مقابل سرطان باشد.